header image
 • Łyskawka, Stanisław

  Rodzice: Michał, Rozalia

  Ur.: 1899-11-05, Broniszewice (Pleszew PL)

  Uchwała Rady Państwa nr: odrzucone z dnia 0000-00-00

  Opis:
  W listopadzie 1918, po powrocie do domu na urlop z armii niemieckiej, nie wrócił do wojska niemieckiego, lecz wstąpił do Oddziału Powstańczego. 11.11.1918 brał już udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Kucharach. Następnie uczestniczył w zbrojnym wyzwalaniu miasta Pleszew i okolicznych miejscowości. Jest zweryfikowany jako Powstaniec Wlkp. Po zakończeniu Powstania został wcielony do regularnego WP i odbywał czynną służbę wojskową w 3 p.p. w Biedrusku od 1919 do 1922. Przed 1939 i w czasie okupacji pracował jako robotnik na majątku w Kucharach. W 1945 wyjechał na teren Ziem Odzyskanych do powiatu Głogów, gdzie objął gospodarstwo rolne w Kwielicach. Przez kilka lat zajmował stanowisko sołtysa wsi Kwielice. Był Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wyszukiwanie

Wyszukaj odznaczonych