header image

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym sporządzona została dla upamiętnienia osób biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim, którzy zostali uhonorowani tym odznaczeniem. Jest to jedyna kompletna lista, bowiem sporządzono ją w oparciu o oryginalne uchwały Rady Państwa (1957-1989), jak również postanowienia Prezydenta PRL (1989) i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1990-1999).

Listę odznaczonych powstańców zamierzamy również w przyszłości uzupełnić o biogramy i zdjęcia Powstańców, jak też zdjęcia ich nagrobków. Prosimy więc o nadsyłanie tych zdjęć na adres redakcji projektu. Przy ich przesyłaniu uprzejmie prosimy jednak o podanie źródła pochodzenia fotografii i zgodę autora lub posiadacza na opublikowanie jej w naszym projekcie. Dowiedz się więcej o projekcie...

Wyszukiwanie

Wyszukaj odznaczonych

Ostatnio dodane zdjęcia


Patronat honorowy

Wsparcie finansowe

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Poznania.

Wsparcia finansowego udzieliły: Urząd Gminy Gniezno, Urząd Miasta Kórnika, Urząd Gminy Poniec, Urząd Gminy Przemęt, Urząd Gminy Rawicz.

Współpraca i podziękowania

Realizacja i właściciel projektu: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo".

Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udzieliło wsparcia merytorycznego oraz udostępniło materiały archiwalne dotyczące uchwał i wniosków o nadanie odznaczenia.

Zdjęcia wykorzystane na stronie pochodzą z zasobów Muzeum Powstanców Wielkopolskich w Lusowie, domeny publicznej oraz zbiorów prywatnych.

Wsparcia technologicznego udzieliło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Wsparcia udzieliło również Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Patronat medialny