header image

Artykuły i materiały multimedialne

Tadeusz Jeziorowski - Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1946, 1957-1999)
Wielkopolski Krzyż Powstańczy, pierwsze z dwóch odznaczeń o tej nazwie, został ustanowiony dekretem Krajowej Rady Narodowej w 1946 r. wraz ze Śląskim Krzyżem Powstańczym. Oba miały być nadawane na takich samych zasadach. W życie wszedł jednak tylko dekret o Śląskim Krzyżu Powstańczym, a z realizacji Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego władze komunistyczne wycofały się ze względów politycznych. Dekret KRN o jego ustanowieniu nie został opublikowany, choć wizerunek krzyża przedstawiono w prasie. Drugi Wielkopolski Krzyż Powstańczy został ustanowiony dopiero dekretem Rady Państwa PRL w 1957 r. (Czytaj dalej...)

Wywiad z Jackiem Piętką w Radio Zachód
Jacek Piętka, uczestnik prac w Kancelarii Prezydenta RP opowiada o I Etapie digitalizacji i indeksacji listy odznaczonych: "Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne "Gniazdo" podjęło inicjatywę stworzenia listy powstańców, którzy otrzymali Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Materiały dotyczące przyznania odznaczenia zostały zgromadzone w Archiwum Prezydenta RP, były to uchwały Rady Państwa oraz postanowienia Prezydenta. Fotografowaliśmy tam wszystkie dokumenty dotyczące tego odznaczenia..." (Posłuchaj całości...)

Wywiad z Wojciechem Jędraszewskim w Radio Emaus
Wojciech Jędraszewski w Radio Emaus opowiada o odznaczeniu i projekcie: "Postanowiliśmy zrobić listę odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Nigdy dotychczas takiego spisu wszystkich osób które dostały to odznaczenie nie było i po konsultacjach Archiwum Prezydenta RP zgodziło się nam udostępnić swoje zasoby, w których znajdują się wszystkie materiały związane z odznaczeniami państwowymi nadawanymi po II WŚ. Wielkopolski Krzyż Powstańczy został ustanowiony..." (Posłuchaj całości...)