header image
 • Rychlewski, Kazimierz

  Rodzice: Józef, Paulina

  Ur.: 1885-01-27, Żnin (PL)

  Uchwała Rady Państwa nr: 01.26-012 z dnia 1959-01-26

  Opis:
  Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku przy oswobodzeniu Żnina i okolicy na odcinku frontowym w walkach pod Szubinem i Rynarzewem, gdzie był komendantem tego odcinka. Poprzednio był twórcą zorganizowania w Żninie Rady Żołniersko-Robotniczej, na której w obecności władz niemieckich przemawiał po polsku. Po zakończeniu działań powstańczych został mianowany komendantem Żnina, a poprzednio, w 1919, był w Żninie komendantem placu, dowódcą wojskowym w Szubinie. W 1939 został przez okupanta aresztowany za udział w Powstaniu Wlkp. jako organizator w Żninie oraz podejrzewany był za udział w oporze przeciw okupantowi w Mogilnie i kolejno osadzony w więzieniach w Nakle, Inowrocławiu, Wronkach i w końcu wywieziony do obozu koncentracyjnego w Mauthausen gdzie 26.12.1942 został w piecu krematoryjnym spalony. Szeroko znany na terenie Żnina i okolicy, ku czci jego pamięci została jedna z głównych ulic nazwana ulicą "Kazimierza Rychlewskiego". Podstawa: zaświadczenie z Centralnego Archiwum Wojskowego z 22.03.1958 nr 923/58; zaświadczenie Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarządu Powiatowego w Żninie z 20.11.1957; zaświadczenia i dyplomy.

Wyszukiwanie

Wyszukaj odznaczonych