header image
 • Frąckowiak, Antoni

  Rodzice: Stanisław, Agnieszka Owczarzak

  Ur.: 1898-12-16, Janowo (PL)

  Uchwała Rady Państwa nr: 12.12-0.4733 z dnia 1984-12-12

  Opis:
  Posiada zaświadczenie kombatanckie nr 227927 z dnia 8.11.19176 r. W dniu 27.12.1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Poznaniu - Dolna Wilda i pod dowództwem kpt. Chrzanowskiego brał udział w rozbrajaniu Niemców w rejonie starego Rynku, a następnie walczył w zdobywaniu lotniska Poznań - Ławica. Po zdobyciu Ławicy skierowany został do Biedruska i do 18.02.1919 r. brał udział w dostarczaniu zaopatrzenia bojowego walczącym oddziałom w rejonie Poznań-Jeżyce. Ze służby wojskowej został zwolniony 21.07.1919 r. W czasie II wojny światowej działał w ruchu oporu \"Bataliony Chłopskie\" na terenie Mącznik.

  Komentarz: Wpisano nazwisko rodowe matki na podstawie aktu urodz. nr 450/1898 w AP Poznań 53/1965 USC Sroda

  Dodatkowe informacje:
  Zmarł dnia 23 stycznia 1984 roku w Śnieciskach.

Wyszukiwanie

Wyszukaj odznaczonych